Landmans Welvaart

Chr. Agrarische vereniging Staphorst e.o.

Notulen vorige vergadering

Notulen 16 januari 2024

Vergadering van de vereniging Landmanswelvaart, gehouden op 16 januari 2024 om 20.00 uur in het gebouw SJOS aan de Ebbinge Wubbenlaan te Staphorst. Er waren 36 personen aanwezig.

  1. Opening: Bestuurslid Klaas Mulder heet iedereen hartelijk welkom. De voorzitter is afwezig vanwege herstel na een hartoperatie. Na schriftlezing uit Genesis 8, enkele woorden hierover gezegd hebbende, gaat hij voor in gebed en is de vergadering geopend.
  2. Notulen: Er komen geen op of aanmerkingen en deze worden dan ook goedgekeurd.
  3. Ingekomen stukken en mededelingen:
  4. Presentatie door Teun Kreuger uit Oldebroek. Tot voor kort veearts in Wezup maar nu gestopt vanwege afspraken om op 62 jaar uit de veeartspraktijk te gaan. Nog 1 jaar als ZZP gewerkt als dierenarts, toen voorzitter geworden van Avinet (organisatie voor pluimveehouders) en sinds begin 2024 deze baan verwisseld voor voorzitterschap van LTO-vakgroep kalverhouderij. De melkveehouderij is van 2,7 milj. koeien voor de 2e WO gegroeid naar 3,7 milj. nu. De vleeskalverhouderij is begonnen omstreeks 50-er jaren, daarvoor werden de kalveren nuchter geslacht. Eerst hield men de kalveren 10 weken tot een gewicht van 110 kg, nu 26 weken bij witvlees en bijna 8 maand in geval van rosé. Engeland heeft geen vleeskalverhouderij en vanwege exportverbod worden daar de kalveren vaak geëuthanaseerd. Gaandeweg wordt het een interactief verhaal. Hoornloos, is dit een genetische afwijking of niet, dat is niet echt duidelijk. Kalversterfte, wat is veel? Kalversterfte heeft heel veel met verzorging te maken. Slokdarmreflex, melk via een speen is dan ook veel beter dan vanuit en emmer.

Na de pauze wil Teun eerst benadrukken dat kalverhouderij en melkveehouderij niet zonder elkaar kunnen. De kalveren mogen in de toekomst niet na 2 maar na 4 weken pas opgehaald worden bij een melkveehouder. Dit zou een verbetering moeten zijn omdat weerstand van het kalf toegenomen is, maar de kans op luchtwegproblemen is bij 4 weken veel groter en uiteindelijk is het een verslechtering. Ook nu wordt het een interactief geheel en passeren er onderwerpen zoals politiek, invloed actiegroepen, convenant dierwaardige veehouderij, het diergezondheidsfonds en de stichting STAF die meetpunten in de stad Zwolle vindt.

Tot slot bedankt Klaas Coster de heer Teun Kreuger voor zijn presentatie en overhandigd hem een krentenbrood en envelop met inhoud. Hij deelt mee, dat de contributie verhoogd wordt van 15 naar 25 euro maar volgens bestuurslid J Slager had dit op de uitnodiging moeten staan en kan daarom niet doorgaan.

  1. Rondvraag: Geen vragen
  2. Algemeen adjunct Klaas Coster sluit de vergadering met gebed af.

 

Wilt u de uitnodiging per mail ontvangen, dan dit doorgeven op: bestuur@landmanswelvaart.nl

Namens het bestuur,

Klaas Slager, voorzitter

Hendrik Mulder, secretaris