Terug naar beginpagina Landmans Welvaart

Link naar sponsoren:

Alfa Accountants

Bisschop Loonbedrijf

Boer-Staphorst BV

Boertjes makelaardij

Coop. Eendracht

Countus

Dons en Troost

Dierenartsencombinatie Staphorst-IJhorst-Rouveen

H. Dunnink Grondverzetbedrijf

J. Dunnink Loon- en grondwerken

Farmshop Huisman

Feijen veevoeders

Gebr. Fuite

Handelsonderneming K. A. van Spijker

Harke administratiekantoor

Hoeve Advies BV

Van der Sluis Agri

Lelycenter Zuidwolde

LMB Hofstede & Zn

LMB Kooiker BV

KI Service Salland

Kooiker K.H. Grond- en Sloopwerk

Kooiker Milieu BV

Kruidhof H. veevoeders
Mulder en Kiers administratiekantoor

Mts Mulder Veehandel

Mulder Loonwerk

Oosterveen oliehandel

Poortman makelaardij
Rabobank Meppel- Staphorst- Steenwijkerland
Ritsma notariaat
Rouveen kaasspecialiteiten

Russcher kraanverhuur/loonbedrijf

Slager Autobedrijf Staphorst

Veehandel Koob Talen tel.0522-461443

Uw bedrijf kan hier ook staan als u ons sponsort......

 

 

 

www.landmanswelvaart.nl. Onze sponsoren zijn:

Onze sponsoren zijn...Alfa Accountants..Loonbedrijf A.+H. Bisschop...Boer-Staphorst bv...Boertjes makelaardij..Cooperatie de Eendracht.. Dierenartsen comb. Staphorst-Rouveen...H. Dunnink Grondverzetbedrijf..J Dunnink Loon- en Grondwerken..Farmshop Huisman...Feijen...Administratiekantoor Harke...KI Service Salland...Handelsonderneming K. A. van Spijker...H. Kruidhof veevoeders..Lelycenter Zuidwolde...Administratiekantoor Mulder en Kiers...Poortman makelaardij..Rabobank Meppel- Staphorst- Steenwijkerland...Ritsma notariaat...Rouveen Kaasspecialiteiten... Mulder Loonwerk..LMB Klaas Hofstede...LMB Kooiker...Hoeve Advies BV...Kooiker Millieu BV... Kooiker K.H. grond- en sloopwerk...Van der Sluis Agri...Slager autobedrijf...Veehandel Koob Talen...
 

Noteer in uw agenda:

Landmans Welvaart bestaat 100 jaar....Er is een mooi boek gemaakt ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan....... .Houd deze pagina in de gaten voor de volgende bijeenkomst dit jaar en het laatste nieuws..........

“Landmans Welvaart” Nieuws

Landmans Welvaart ploegt voort.

De vereniging ‘Landmans Welvaart’ te Staphorst bestond vorig jaar honderd jaar. Vanwege de ontwikkelingen en beperkingen rond corona waren toen alle activiteiten van de vereniging stilgelegd. Aangezien er thans, met in achtneming van enkele basisregels, weer ruimte voor verenigingsactiviteiten gekomen is, wil het bestuur van ‘Landmans Welvaart voorzichtig de verenigingsactiviteiten weer opstarten.
In de eerste plaats wordt daarbij gedacht aan de herdenking van het 100-jarig bestaan van de vereniging. Het is de bedoeling dat in november rond dit feit enkele activiteiten zullen plaatsvinden. Eén daarvan is de presentatie van een herdenkingsboek over de honderdjarige geschiedenis van de vereniging, getiteld ‘En de boer, hij ploegde voort’.
Voor de samenstelling van dat boek stelde het bestuur in september 2019 een werkgroep in bestaande uit de heren J.D. Alssema, D. Koops, J, Mulder J. Slager en K. Slager. Deze werkgroep trok als schrijver de heer H. Hille (oud-directeur van de Ds. Harmen Doornveldschool te Staphorst) aan.
In het boek, dat ongeveer 200 bladzijden met ruim 150 foto’s telt, geeft de auteur in woord en beeld een duidelijke weergave van het gebeuren van een eeuw Landmans Welvaart, 1920-2020. Het boek is voorzien van een register van persoonsnamen.
De leden en sponsoren van de vereniging ‘Landmans Welvaart’ zullen in november het boek aangeboden krijgen. Daarnaast is er voor belangstellenden en voor degenen die meer dan één exemplaar willen hebben, vanaf heden gelegenheid om in te tekenen op dit boek. De intekenprijs bedraagt €18.-. Nieuwe leden/sponsoren, die zich voor D.V. 1 oktober opgeven, krijgen het boek gratis als welkomstgeschenk. Verder is er de mogelijkheid voor bedrijven om (tegen een speciaal tarief) een aantal van deze boeken aan te schaffen als relatiegeschenk. Zie foto voorkant boek hieronder.
Meer informatie volgt.


Voor meer informatie en voor- intekening voor bestellen van het boek:

K Slager tel.0522 461427, of 06 2914 7509, kslager@solcon.nl

De voorkant van het boek dat wordt uitgegeven als aandenken aan het 100 jarig bestaan.


Secretaris Hendrik Mulder
06-29227913

Mailadres het bestuur, H. Mulder, secretaris